Avainsanat:

KVL:1997/142

Antopäivä
2.6.1997
Diaarinumero
389/80/97
elinkeinotulon verotus, elinkeinotulon jaksottaminen, vaihto-omaisuuden luovutushinnan jaksottaminen, tulon oikaisuerä, arvonlisäverotuksessa sovellettava käytettyjen tavaroiden marginaalivero, yksinkertaistettu menettely

S:2.04.04.01.01
S:2.04.04.09.07

Autoliike A Oy harjoitti muun ohessa käytettyjen autojen kauppaa, jonka arvonlisäverotuksessa yhtiö käytti AVL 79 a ja k §:ien mukaista yksikertaistettua marginaaliverotusmenettelyä. Yksinkertaistetussa menettelyssä veron suorittaminen riippuu siitä, ylittävätkö verokautena myytyjen tavaroiden myyntihinnat ostettujen tavaroiden ostohinnat. Vaikka verokauden aikana luovutetuista tavaroista ei syntyisikään voittomarginaalia, sisältyy jokaisen voitollisesti myydyn auton luovutushinnan ja hankintamenon erotukseen arvonlisäverovelkaa. Arvonlisäverolain 79k §:n mukaisessa yksinkertaistetussa marginaaliverotusmenettelyssä tavaran ostohintaan ei sisälly vähennettävää veroa. Tämän vuoksi voittomarginaaliin sisältyvää arvonlisäverovelkaa on käsiteltävä tulon oikaisueränä, joka vähennetään sen verovuoden tuotoista, jonka aikana tulo on saatu eli sinä verovuonna, joka käytetty auto luovutetaan.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_5_1_kohta
ElinkVL_18_§_1_mom_1_kohta
ElinkVL_19_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_79a_§
Arvonlisäverolaki_79k_§
LAINVOIMAINEN