KVL:1997/66

Antopäivä
13.3.1997
Diaarinumero
522/80/97
osuuskunnan lisäosuuspääomalle maksettava korko, yhtiöveron hyvityksestä annetun lain soveltaminen maksettavaan korkoon

S:2.04.04.03.02

Osuuskunta A:n tarkoituksena oli ottaa käyttöön lisäosuusmaksujärjestelmä ja kerätä jäseniltä lisäosuuspääoma, joka muodostaisi osuuskuntalain 17 a luvun 163 a §:n mukaisen lisäosuuspääoman. Lisäosuuspääoma oli jäsenten vapaaehtoinen sijoitus osuuskunta A:han. Lisäosuuspääoma erosi varsinaisesta osuuspääomasta siinä suhteessa, että lisäosuusmaksut eivät tuottaneet äänioikeutta ja lisäosuusmaksuilla oli varsinaisia osuusmaksuja parempi etuoikeus osuuskunnan ylijäämästä maksettavaan korkoon. Erona oli myös se, että osuuskunnan purkautuessa ja jäsenen esitettyä aatimuksensa lisäosuusmaksun palauttamisesta, lisäosuusmaksut palautettiin ennen varsinaisia osuusmaksuja. Lisäosuusmaksun palauttaminen tapahtui sen jälkeen kun lisäosuusmaksun palautusvaatimuksesta oli kulunut viisi täyttä kalenterivuotta, kun taas varsinaisen osuusmaksun palauttaminen jäsenen eroamisen tai erottamisen yhteydessä tapahtui yhden vuoden (ns. odotusvuosi) kuluttua eroamista/erottamista lähinnä seuraavasta tilinpäätöspäivästä. Kertyneet lisäosuusmaksut muodostivat lisäosuuspääoman, joka kuului osuuskunta A:n sidottuun omaan pääomaan. Katsottiin, että lisäosuuspääoma oli luonteeltaan samanlainen kuin yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 §:n 2 momentin osuuspääoma, joten lisäosuuspääomalle maksettavaan korkoon sovellettiin sanotun lain säännöksiä. Lisäosuuspääomalle maksettava korko luettiin yhtiöveron hyvityksestä annetun lain piiriin kuuluvaksi siihen ajankohtaan saakka, kun lisäosuuspääoma maksettiin takaisin.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

L_yhtiöveron_hyvityksestä_1_§_1_mom
L_yhtiöveron_hyvityksestä_1_§_2_mom
L_yhtiöveron_hyvityksestä_4_§
LAINVOIMAINEN