KVL:1997/40

Antopäivä
13.2.1997
Diaarinumero
3879/80/96
verovelvollisuus, rajoitettu verovelvollisuus, suomesta saatu tulo, osakkeiden luovutuksesta saatu voitto, yhtiön omistamien varojen arvostaminen, pohjoismainen verosopimus

S:2.01.02.02.03

S:2.01.02.03

S:2.01.02.03.01

 

Puolisot XA ja YA olivat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia. He asuivat Ruotsin Haaparannassa ja omistivat Torniossa kotipaikan omaavan Z Oy:n osakkeet. Z Oy:n liiketoiminta oli myyty vuonna 1994 ja yhtiö harjoitti enää tilojensa vuokrausta muille yrityksille liiketiloiksi. Yhtiön varallisuus koostui pääasiassa yhtiön omista tuotanto- ja tehtaanmyymälän käsittävästä rakennuksesta ja sen maapohjasta, koneista ja kalustosta sekä yhtiön omistamista pörssiosakkeista. A:n puolisot olivat Z Oy:n osakkeiden luovutuksesta mahdollisesti syntyvästä luovutusvoitosta verovelvollisia Suomeen, jos Z Oy:n osakkeiden luovutushetkellä yhtiön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 % muodostui yhdestä tai useammasta täällä olevasta kiinteistöstä. Jos taas Z Oy:n osakkeiden luovutushetkellä yhtiön kokonaisvaroista muodostuu yhdestä tai useammasta täällä olevasta kiinteistöstä 50 % tai vähemmän, A:n puolisot eivät olleet Z Oy:n osakkeiden luovutuksesta mahdollisesti syntyvästä luovutusvoitosta verovelvollisia Suomeen. Yhtiön varat arvostettiin luovutushetken käypään arvoon. Jos A:n puolisoita verotetaan Suomessa Z Oy:n osakkeiden luovutuksesta mahdollisesti syntyvästä voitosta, mahdollisen luovutusvoiton perusteella maksuunpantavia veroja määrättäessä samasta tulosta Ruotsissa mahdollisesti maksuunpantavia veroja ei oteta huomioon Suomessa.
Verovuosi_1997.

TVL_9_§_1_mom
TVL_10_§_10_kohta
Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo-ja varallisuusveroja koskevan ja varallisuusverojakaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (1108/89) 13 artikla 7 kohta ja 25 artikla
LAINVOIMAINEN