KVL:1997/55

Antopäivä
6.3.1997
Diaarinumero
4755/80/96
maatilatalouden verotus, yksityiskäyttöönotto, tilan lahjoitus, meijerimaidon viitemäärä

S:2.06.03.09

Puolisot A ja B harjoittivat lypsykarjataloutta A:n omistamalla tilalla. Tilan meijerimaidon viitemäärä oli 109 202 litraa, josta osa oli vahvistettu käyttäen perusteena maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annettua lakia (570/84) ja osa oli ostettu. Vuonna 1997 A ja B olivat luovuttamassa tilan kokonaan pojalleen, joka jatkaisi lypsykarjataloutta. Kiinteistön osalta luovutus tapahtuisi lahjoituksena. Maatalousirtaimiston (koneet, kalusto ja eläimet) osalta luovutus tapahtuisi kaupalla, joka ei olisi lahjanluontoinen. Meijerimaidon viitemäärä siirtyisi jatkajalle hallinnollista tietä maaseutuelinkeinopiirin päätöksellä, eikä viitemäärän siirtymisestä olisi mainintaa luovutuskirjoissa. A:n ja B:n maatilatalouden veronalaiseksi tuloksi luettiin luovutusvuonna vastikkeellisesti hankitun meijerimaidon viitemäärän alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alhaisempi todennäköinen luovutushinta. Katsottiin, että A ja B pidättäytymällä määräämästä maatilan luovutuksen yhteydessä meijerimaidon viitemäärästä tosiasiallisesti luovuttivat viitemäärän tilalla harjoitettavan maidontuotannon jatkajalle. Meijerimaidon viitemäärä on luonteeltaan irtainta omaisuutta. Koska viitemäärästä ei ollut sovittu suoritettavaksi vastiketta, oli sen luovutusta pidettävä lahjana. Irtaimen lahjoitusta pidetään yksityiskäyttöönottona. Maatilatalouden tuloverolain 4 §:n 3 momentin mukaan yksityiskäyttöönotossa lahjoittajan veronalaiseksi tuloksi katsotaan omaisuuden alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Koska A ja B olivat saaneet osan meijerimaidon viitemäärästä maidon välikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain (570/84) nojalla, viitemäärällä ei ollut tältä osin hankintamenoa, eivätkä hakijat olleet myöskään saaneet vähentää verotuksessa tältä osin mitään. Tämän vuoksi tulousperustetta ei lain (570/84) nojalla saadun viitemäärän osalta ollut. Siltä osin kuin A ja B olivat ostaneet meijerimaidon viitemäärää, sillä oli hankintameno, joka oli myös vähennetty verotuksessa. Tämä hankintameno tai sitä alhaisempi todennäköinen luovutushinta tuli siten lukea luovutusvuonna hakijoiden maatilatalouden veronalaiseksi tuloksi.
Verovuosi_1997. Äänestys 7-2.

MaatVL_4_§_3_mom
EI MUUTOSTA KHO 3.12.97 T 3070 VUOSIK.