KVL:1996/211

Antopäivä
29.8.1996
Diaarinumero
1572/80/96
elinkeinotulon verotus, siirtymävaraus, koneen hankintameno, hankinta-aika, käyttöönotto

S:2.04.12.08

S:2.04.11.08

A Oy:n tarkoituksena oli tilata vuoden 1996 aikana käyttöomaisuudekseen uusi painokone. A Oy:n tilikausi on kalenterivuosi. Kone tullaan toimittamaan vuoden 1997 aikana siten, että sen asennukset alkavat syksyllä 1997. Mahdollista oli, että koneen käyttöönotto tulisi tapahtumaan vasta vuonna 1998. Painokone katsottin hankituksi verovuonna 1997 siitä huolimatta, että käyttöönotto tulisi ehkä tapahtumaan vasta vuonna 1998. Näin ollen A Oy sai käyttää siirtymävaraustaan koneen hankitamenon kattamiseen.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

Laki_elinkeinotulon_verottamisesta_annetun_lain_muuttamisesta_(1539/92)_12_kohta
LAINVOIMAINEN