Avainsanat:

KVL:1997/39

Antopäivä
13.2.1997
Diaarinumero
4239/80/96
arvonlisäverotus, henkilökuljetus, suorakuljetus ulkomaille, liittymälento, tekninen syy, yöpyminen, erillinen lentolippu

S:2.20

Kaupallista lentoliikennettä harjoittava A Oy on kehittänyt tilauslentojen täydennykseksi liittymälennoksi nimitetyn kuljetuspalvelusuoritteen. Liittymälento tarkoittaa A Oy:n omalla kotimaan reittilennolla tehtyä lentomatkaa, joka liittyy AVL 80 §:ssä tarkoitetun matkanjärjestäjän kokoamaan ulkomaille suuntautuvaan pakettimatkaan. A Oy myy liittymälentopaikat vain AVL 80 §:ssä tarkoitetuille matkanjärjestäjille, jotka ovat ostaneet A Oy:n suorittaman ulkomaiseen matkakohteeseen suuntautuvan tilauslentopalvelun. Liittymälentoa ei siten voida käyttää muutoin kuin ulkomaille lähtevän lennon osana. A Oy ei myy liittymälentoja suoraan matkustajille. Matkustajan matkatavarat lähtöselvitetään ja poletoidaan liittymälennon lähtöpaikkakunnalta suoraan perille ulkomaiseen matkakohteeseen. Matkustaja ei saa liittymälennolle varsinaista matkalippua, vaan liittymälento merkitään matkanjärjestäjän osanottotodistukseen. Liittymälennoksi varataan aina viimeinen mahdollinen lento, jolla matkustaja ehtii ulkomailla olevaan matkakohteeseen lähtevään koneeseen. Näissä oloissa A Oy:n matkanjärjestäjille myymien liittymälentokuljetuspalveluiden katsottiin olevan osa ulkomaan pakettimatkaan sisältyvää kokonaispalvelua ja muodostavan ulkomaille suuntautuvan tilauslentokuljetusta koskevan sopimuksen kanssa yhden kuljetussopimuksen. A Oy ei siten ollut velvollinen suorittamaan liittymälennon osuudesta arvonlisäveroa. Kun liittymälennolle varataan aina viimeinen mahdollinen lento, jolla matkustaja ehtii ulkomaiseen kohteeseen lähtevään koneeseen, lentoaikataulusta johtuvien yöpymisten ei ole katsottava keskeyttävän suorakuljetusta. Näin ollen asiassa ei ole merkitystä sillä, jos matkustaja joutuu aikataulusta johtuen yöpymään ulkomaanlennon lähtöpaikkakunnalla, tai sillä, järjestääkö yöpymisen matkanjärjestäjä vai matkustaja itse. Jos matkustajalle kirjoitetaan liittymälennon osalta erillinen matkalippu, jossa lähtöpaikkakuntana on liittymälennon lähtöpaikkakunta ja saapumispaikkana ulkomaanlennon lähtöpaikkakunta, liittymälennon osuus muodostaa erillisen kotimaan kuljetussopimuksen, jonka osalta A Oy on velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1997 - 31.12.1998. Äänestys 7 - 2.

Arvonlisäverolaki_66_§_1_mom
LAINVOIMAINEN