KVL:1997/30

Antopäivä
6.2.1997
Diaarinumero
2827/80/96
pinta-alaperusteinen metsätalouden verotus, ylijäämäpalautus, tuottoperusteiden mukaan vahvistettu tulo

S:2.06.06.02.01

Henkilöt A ja B omistivat metsätilan. Heidän metsätaloutensa kuului pinta-alaverotuksen piiriin ja sitä verotettiin MVL 11 §:n mukaisesti. A ja B myivät puutavaraa metsätilaltaan osuuskunta X:lle. Osuuskunta X:n sääntöjen mukaan jäsenille voitiin jakaa ylijäämäpalautusta ja jako oli toimitettava sen puutavaramäärän raha-arvon mukaisesti, jonka osuuskunta X oli tilivuonna jäseniltä ostanut. A ja B olivat osuuskunta X:n jäseniä. Katsottiin, että osuuskunta X:n maksama ylijäämäpalautus sisältyi A:n ja B:n pinta-alaperusteisen metsäverotuksen tuottoon.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997. Äänestys 6-2.

MaatVL_11_§
EI MUUTOSTA KHO 4.9.97 T 2102 ATK-B