KVL:1996/274

Antopäivä
24.10.1996
Diaarinumero
3935/80/96
elinkeinotulon verotus, absorptiofuusio, sisaryhtiöfuusio, fuusiovastike

S:2.04.14.03

Liiketoimintaa harjoittavat A Oy ja B Oy ovat X Oy:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. B Oy sulautuu A Oy:öön. Fuusiosopimuksen mukaan A Oy ottaa vastaan kaiken B Oy:n varallisuuden sekä sitoutuu vastaamaan kaikista tämän veloista, vastuista ja muista sitoumuksista. Fuusiovastiketta ei suoriteta. B Oy:n osakkeet mitätöidään fuusion toteutuessa. Sulautumista pidetään EVL 52 a §:ssä tarkoitettuna sulautumisena, johon sovelletaan EVL 52 b §:stä ilmeneviä periaatteita.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_52_a_§
ElinkVL_52_b_§
LAINVOIMAINEN