KVL:1996/303

Antopäivä
21.11.1996
Diaarinumero
4041/80/96
elinkeinotulon verotus, elinkeinotulon veronalaisuus, käyttöomaisuuden luovutushinnat, osakevaihto, samassa jäsenvaltiossa asuvat yhtiöt

S:2.04.04.01.02

X Oy on maailmanlaajuisen konsernin emoyhtiö. X Oy omisti Alankomaissa kotipaikan omaavien X C Europe B.V:n ja A B.V:n osakekannat. Kun X C Europe B.V. hankki koko A B.V:n osakekannan ja antoi vastikkeena X Oy:lle liikkeelle laskemiaan uusia osakkeita ja kun X C Europe B.V. ja A B.V. ovat Euroopan yhteisön neuvoston direktiivin (90/434/ETY) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettuja yhteisöjä, jotka ovat velvollisia suorittamaan yhteisöveroa, järjestelyä pidettiin ElinkVL:n 52 §:n 2 momentissa ja 52 f §:ssä tarkoitettuna osakevaihtona. Näin ollen A B.V:n osakkeiden luovutus ei ollut X Oy:n verotuksessa veronalainen luovutus.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_52_§_2_mom
ElinkVL_52f_§
LAINVOIMAINEN