KVL:1996/83

Antopäivä
25.3.1996
Diaarinumero
902/80/96
elinkeinotulon verotus, osakevaihto, kansainväliset yritysjärjestelyt

S:2.04.13

A Oy oli teollista toimintaa harjoittavan kansainvälisen konsernin emoyhtiö. Yhtiön tarkoituksena oli luovuttaa omistamansa ulkomaisen tytäryhtiön X S.A:n osakkeet apporttina toiselle ulkomaiselle tytäryhtiölle Y B.V:lle viimeksi mainitun yhtiön järjestämässä A Oy:lle suunnatussa osakeannissa. Rahavastiketta ei käytetty. Molemmat ulkomaiset tytäryhtiöt olivat Euroopan Unionin jäsenvaltiossa asuvia ja ne olivat velvollisia suorittamaan yhteisöveroa. Osakevaihdon jälkeen Y B.V:n tarkoituksena oli siirtää X S.A:n osakkeet konsernin sisäiseen yritysrakenteen uudelleenjärjestelyyn liittyen apporttina toiselle konserniin kuuluvalle yhtiölle. A Oy:n luovuttaessa X S.A:n osakkeet edellä tarkoitetulla tavalla Y B.V:lle luovutukseen voitiin soveltaa osakevaihtoa koskevia säännöksiä.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_52_§_3_mom_(1733/95)
ElinkVL_52_f_§_(1733/95)
LAINVOIMAINEN