KVL:1996/333

Antopäivä
16.12.1996
Diaarinumero
4544/80/96
elinkeinotulon verotus, sulautuminen, suomalainen osakkeenomistaja, yhdysvaltalainen sulautuva yhtiö, yhdysvaltalainen vastaanottava yhtiö, sulautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön uuusia osakkeita, ei sulautumisvastiketta, osakkeiden hankintameno

S:2.04.14

S:2.04.14.03

Suomalainen emoyhtiö A Oy omisti muun muassa Yhdysvalloissa kotipaikan omaavien A Holding USA Inc:in osakekannan ja 78,86 % A Corporate Holding Inc:n osakkeista. Loput eli 21,14 % A Corporate Holding Inc:in osakkeista omisti A Holding USA Inc. Jos A Holding USA Inc. sulautuu tasejatkuvuutta noudattaen A Corporate Holding Inc:iin ja A Oy saa sulautumisvastikkeena A Corporate Holding Inc:in liikkeelle laskemia uusia osakkeita tai A Oy ei saa sulautumisvastiketta lainkaan, sulautumiseen sovelletaan ElinkVL 52 b §:n 4 momentista ilmenevää periaatetta. Näin ollen A Holding USA Inc:in osakkeiden luovutushinta ei ole A Oy:n veronalaista tuloa eikä sulautuvan yhtiön osakkeiden vaihtoa vastaanottavan yhtiön uusiin osakkeisiin pidetä uutena saantona. Jos A Oy ei saa sulatumisen yhteydessä sulautumisvastiketta lainkaan, luetaan A Oy:n verotuksessa sulautuvan yhtiön A Holding USA Inc:in osakkeiden verotuksessa poistamaton hankintameno vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenon lisäykseksi.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_52_b_§_4_mom
LAINVOIMAINEN