Avainsanat:

KVL:1996/257

Antopäivä
7.10.1996
Diaarinumero
2074/80/96
arvonlisäverotus, elinkeinoverotus, luovutuksen verollisuus, veroton alus, kalastusalus, avustus, tuki

S:2.20.06.05
S:2.20.12
S:2.04.04

Ammattimaista kalastustoimintaa harjoittavalle henkilölle maksettiin Yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 3699/93 (muutettu 1624/95) 8 artiklan 2 kohdan nojalla romutuspalkkio tukena kalastusaluksen toiminnan pysyvästä lopettamisesta. Romutuspalkkio oli hänen elinkeinotoiminnassaan saamaansa veronalaista elinkeinotuloa. Kalastusalus oli arvonlisäverolain 58 §:ssä tarkoitettu veroton alus. Koska romutuspalkkio ei ollut vastike palvelun tai verollisen tavaran myynnistä eikä suoraan tällaisen tavaran tai palvelun hintaan liittyvä tuki tai avustus, henkilön ei ollut suoritettava palkkion osalta arvonlisäveroa.
Ennakkotieto verovuosille 1996 ja 1997 sekä ajalle 1.1.1996 - 31.12.1997.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_58_§
Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom
ElinkVL_1_§
ElinkVL_4_§
ElinkVL_5_§
EI MUUTOSTA KHO 20.5.1997 T 1230 ATK