KVL:1996/164

Antopäivä
10.6.1996
Diaarinumero
2012/80/96
henkilökohtaisen tulon verotus, ansiotulo, työsuhdeoptio, optiolaina, merkintäoikeus

S:2.03.03.01.03.04

A Oy laski v. 1994 liikkeelle optiolainan, jonka merkintään olivat oikeutettuja A Oy:öön työsuhteessa olevat ja A Oy:n hallintoelimissä olevat henkilöt. A Oy antoi lainasta haltijalle asetettuja 100 markan nimellisarvoisia velkakirjoja, joihin liittyi kuhunkin 100 optiotodistusta. Siltä varalta, että A Oy laskisi liikkeeseen osakeanteja, vaihtovelkakirja- tai optiolainoja, lainaehdoissa määrättiin, että optiotodistuksen haltijoille annetaan tällaisissa tapauksissa joko sama merkintäoikeus osakkeenomistajan kanssa tai optiotodistuksella tapahtuvan osakemerkinnän ehtoja muutetaan tavalla, joka toteuttaa yhdenvertaisuuden osakkeenomistajan ja optiotodistuksen haltijan välillä. Työntekijä X merkitsi tätä optiolainaa. A Oy laski v. 1996 liikkeelle uuden optiolainan. Osakkeenomistaja voi merkitä kymmenellä vanhalla osakkeella yhden uuden optiolainaosuuden. A Oy:n v. 1994 liikkeeseenlaskeman optiolainan optiotodistusten haltijoilla oli sama oikeus uusien optiolainavelkakirjojen merkintään kuin osakkeenomistajilla. Tämä oikeus toteutettiin antamalla kutakin optiotodistusta kohti yksi merkintäoikeus. Uuteen optiolainavelkakirjaan liittyi kaksi optiota, joilla kummallakin voi merkitä yhden A Oy:n osakkeen määrättyyn hintaan vuosina 1997 - 2000. Katsottiin, että X:n oikeus saada A Oy:n v. 1996 liikkeelle laskeman optiolainan merkintäoikeuksia ja X:n oikeus merkitä A Oy:n osakkeita vuoden 1996 optiolainaan liittyvillä optiotodistuksilla perustui X:n työsuhteeseen A Oy:öön ja kysymys oli työsuhdeoptiosta. Jos X merkitsi v. 1996 saamillaan merkintäoikeuksilla A Oy:n v. 1996 liikkeelle laskemaa optiolainaa, X:lle ei merkintähetkellä kertynyt veronalaista tuloa. Jos X myi v. 1996 saamansa merkintäoikeudet, myyntihinta oli hänen veronalaista ansiotuloaan.
Verovuosi_1996, verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

TVL_47_§_3_mom
TVL_61_§_1_mom
TVL_61_§_2_mom
TVL_66_§_3_mom
EI MUUTOSTA KHO 22.5.1997 T 1306