KVL:1996/101

Antopäivä
18.4.1996
Diaarinumero
1148/80/96
elinkeinotulon verotus, liiketoimintasiirto, toimitilakiinteistö

S:2.04.13

A Oy harjoitti laajaa mm. sähkö- ja elektroniikkatuotteiden maahantuontia. A Oy:n toimitilat sijaitsivat sen omistamalla kiinteistöllä. A Oy aikoi perustaa kiinteistöosakeyhtiön ja luovuttaa sille apportilla toimitilakiinteistön. Vastikkeeksi A Oy saisi kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Kysymys ei ollut EVL 52 d §:ssä tarkoitetusta liiketoimintasiirrosta, koska siirron kohteena ei ollut A Oy:n liiketoimintaan liittyvien varojen ja velkojen kokonaisuus, joka organisatorisesti olisi muodostanut oman liiketoimintakokonaisuuden.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_52_d_§_(1733/95)
LAINVOIMAINEN