KVL:1996/311

Antopäivä
28.11.1996
Diaarinumero
3928/80/96
elinkeinotulon verotus, liiketoimintasiirto, useita vastaanottavia yhtiöitä

S:2.04.13

X Oy harjoitti maaliliiketoimintaa päätuotealoinaan teollisuusmaalit, kauppa- ja rakennusmaalit sekä sävytyspastat. X Oy siirsi teollisuusmaalituotannon, tutkimuksen ja markkinoinnin perustettavalle A Oy:lle, kauppa- ja rakennusmaalituotannon, tutkimuksen ja markkinoinnin B Oy:lle, sävytyspastatuotannon, tutkimuksen ja markkinoinnin C Oy:lle ja palveluiden tuottamisen konserniyhtiöille D Oy:lle. Kun hakijayhtiö siirsi kaikki em. toimintoihin kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyviin toimintoihin kohdistuvat osuudet siirtymävarauksestaan näitä toimintoja jatkamaan perustetuille osakeyhtiöille, liiketoimintasiirtoihin sovellettiin ElinkVL 52 d §:n säännöstä.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998. Äänestys 5 - 4.

ElinkVL_52d_§
LAINVOIMAINEN