KVL:1997/9

Antopäivä
20.1.1997
Diaarinumero
4577/80/96
elinkeinotulon verotus, pitkävaikutteisen menon jaksottaminen, osakehuoneiston perusparannusmenot

S:2.04.08.05

Pankki osti kiinteistöyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat sen hallitsemaan liikehuoneistoa ja varastotilaa. Voidakseen harjoittaa näissä tiloissa pankkitoimintaa, pankki teki huoneistoon mittavan saneerusremontin. Rakennettiin mm. pankkiholvi, kolme toimistohuonetta ja sosiaalitilat. Asennettiin yösäilökaappi. Hankittiin ja asennettiin tv- valvonta- ja turvalaitejärjestelmä sekä atk-järjestelmiä. Maalattiin lattiat, katot, seinät ja ovet. Katsottiin, ettei pankin erityisesti pankkitoimintaa varten tekemä perusparannusremontti sinänsä nostanut liikehuoneiston arvoa. Huonetilojen korjaus- ja muutostöistä aiheutuneita menoja pidettiin sellaisina pitkävaikutteisina menoina, jotka kerryttävät pankkin tuloa vähintään kolmen vuoden ajan. Pankki sai vähentää perusparannusmenot EVL 24 §:n mukaisesti.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_24_§
LAINVOIMAINEN