Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:1996/100

Antopäivä
18.4.1996
Diaarinumero
5320/80/95
maatilatalouden tuloverotus, lahjanluontoinen kauppa, yksityiskäyttöönotto, rakennusten, koneiden ja salaojien hankintamenot, lisäpoisto

S:2.06.05.02.02

S:2.06.05.02.03

S:2.06.05.02.04

S:2.06.05.02.03.04

Maanviljelijä A ja hänen puolisonsa B viljelivät maata omistamillaan tiloilla. Heidän poikansa C viljeli maata omistamallaan tilalla. A ja B aikoivat myydä omistamansa maatilan maatalousirtaimistoineen C:lle, joka ryhtyisi jatkamaan sillä maatalouden harjoittamista.

1) Jos A ja B luovuttivat omistamansa tilat ja heidän harjoittamaansa maatalouteen kuuluvat koneet, kaluston ja laitteet C:lle kokonaiskauppahinnalla, joka oli enintään 3/4 niiden käyvästä hinnasta, kauppaa pidettiin lahjanluontoisena. Maatalousrakennusten ja salaojien hankintameno C:n verotuksessa määrättiin siten, että kauppahinta jaettiin kauppaan sisältyvien omaisuusosien kesken niiden käypien arvojen mukaisessa suhteessa ja näin saatuihin rakennusten ja salaojien arvoihin lisättiin omaisuusosien poistamattomista hankintamenoista A:n ja B:n verotuksessa se osa, joka vastasi lahjan osuutta tilojen hinnasta. C sai aloittaa poistojen tekemisen maatalouden koneista, kalustosta ja laitteista A:n ja B:n harjoittaman maatalouden tuloksi maatilatalouden tuloverolain 4 §:n 3 momentin mukaan luettavasta veronalaisesta luovutushinnasta. A:lla ja B:llä ei ollut oikeutta tehdä edellä mainittujen omaisuusryhmien osalta lisäpoistoja.

2) Jos C osti A:lta ja B:ltä heidän omistamansa tilat ja heidän harjoittamaansa maatalouteen kuuluvat koneet, kaluston ja laitteet kokonaiskauppahinnalla, joka ylittää 3/4 niiden käyvästä kokonaishinnasta, kauppahinta jaettiin kauppaan sisältyvien omaisuusosien kesken niiden käypien arvojen mukaisessa suhteessa. C sai aloittaa poistojen tekemisen maatalousrakennuksille, salaojille sekä maatalouden koneille, kalusteille ja laitteille näin kohdistuvista hinnoista. Jos kauppahintaa jaettaessa maatalouskaluston ja -rakennusten osalle tuleva korvaus joltakin osalta oli pienempi kuin mainitun omaisuuserän poistamaton hankintameno myyjien verotuksessa, myyjillä oli oikeus tehdä verotuksessa mainittujen omaisuusryhmien osalta sen suuruinen lisäpoisto, joka alensi niiden poistamattoman hankintamenon mainitun korvauksen suuruiseksi. Kun perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä on kysymys huojennusnormista, tällä säännöksellä ei ollut merkitystä tarkasteltaessa luovutuksen lahjanluontoisuutta.

Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

PerVL_18_§_3_mom
PerVL_55_§
MaatVL_4_§_1_mom
MaatVL_4_§_3_mom
MaatVL_6_§_1_mom_4_kohta
MaatVL_8_§
MaatVL_9_§
MaatVL_10_§
MaatVL_21_§
LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 30.9.1996