KVL:1996/17

Antopäivä
25.1.1996
Diaarinumero
229/80/96
elinkeinotulon verotus, liiketoimintasiirto, siirtymävaraus

S:2.04.13

Konserniyhtiö A Oy:n liiketoiminta koostui kojeistotarvikkeiden valmistuksesta ja markkinoinnista sekä kiinteistön vuokraustoiminnasta. A Oy oli aikanaan muodostanut siirtymävarauksen kojeistoliiketoimintaan kuuluneesta omaisuudesta ja siihen liittyneen henkilökunnan palkkamenoista. A Oy aikoi siirtää kojeistoliiketoimintaan kohdistuvat varat ja siirtyviin varoihin kohdistuvat velat EVL 52 d §:n mukaisena liiketoimintasiirtona siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. A Oy:n täytyi EVL 52 d §:n nojalla siirtää vastaanottavalle yhtiölle myös taseessaan oleva siirtymävaraus.
Verovuosi_1996.

ElinkVL_52_d_§_(1733/95)
OSITTAIN MUUTETTU KHO 28.10.1996 T 3355 ATK-B