KVL:1995/333

Antopäivä
27.11.1995
Diaarinumero
3478/80/95
elinkeinotulon verotus, elinkeinomenon vähennyskelpoisuus, menon vähennyskelpoisuus luonnollisena vähennyksenä, vakuutusmaksun vähennyskelpoisuus, ympäristövastuuvakuutus, finite risk -vakuutus, riskiturva, vakuutusmaksukertymä

S:2.04.05.01

S:2.04.05.01.29

S:2.04.08.04.01

Tehdasteollisuutta harjoittavan A Oy:n tarkoituksena oli ottaa ns. finite risk -vakuutus Vakuutus Oy X:stä. Vakuutuksella oli tarkoitus kattaa pitkän ajan kuluessa syntyneet ympäristövastuuvahingot, joista tehdään ilmoitus vakuutuskauden aikana. Vakuutuskaudeksi oli suunniteltu 1.10.1995 - 30.9.2000 ja vakuutusmääräksi 100 miljoonaa markkaa vahinkoa ja koko vakuutuskautta kohden. Vakuutus Oy X:n riskillä oleva osuus (riskiturva) vakuutusmäärästä olisi 80 miljoonan markan ylittävä osuus eli 20 miljoonaa markkaa. Sanottu 80 miljoonan markan osuus olisi vakuutusmaksukertymää. A Oy:n maksettavaksi tulevat vakuutusmaksut koko vakuutuskaudelta olisivat yhteensä 86 miljoonaa markkaa, josta riskiturvaan kohdistuva vakuutusmaksun osuus olisi noin 6 prosenttia. Jos vakuutuskauden aikana ei ilmoiteta korvattavia vahinkoja, palauttaisi Vakuutus Oy X vakuutuskauden päätyttyä vakuutusmaksukertymän vakuutuksenottajalle sovittuine korkoineen. Jos taas Vakuutus Oy X joutuu vakuutuksen perusteella korvaamaan ilmoitettuja vahinkoja, palautuu A Oy:lle vakuutuskauden loputtua vakuutusmaksukertymä vakuutuskorvauksilla vähennettynä. A Oy:n vakuutusmaksukertymää kerryttäviä vakuutusmaksuja ei pidetty yhtiön tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvina menoina vaan lähinnä sijoitusluonteisena eränä. Yhtiö ei saanut vähentää Finite Risk -vakuutuksesta maksamiaan vakuutusmaksuja siltä osin kuin vakuutusmaksu kerryttää yhtiön vakuutusmaksukertymää. Siltä osin kun A Oy:n maksamilla vakuutusmaksukertymää kerryttävillä vakuutusmaksuilla katetaan vakuutussopimuksen mukaisia vakuutustapahtuman perusteella maksettavia korvauksia, vakuutusmaksu on A Oy:n vähennyskelpoinen meno. Muilta osin vakuutusmaksua pidettiin yhtiön ElinkVL 7 §:ssä tarkoitettuna menona, jotka A Oy sai vähentää niiden verovuosien kuluina, joilta ne suoritetaan.
Verovuodet 1995 - 2000.

ElinkVL_7_§
ElinkVL_23_§
EI MUUTOSTA KHO 31.12.96 T 4120 ATK-B