KVL:1996/37

Antopäivä
12.2.1996
Diaarinumero
5476/80/95
ulkomaisen väliyhteisön osakkaan verotus, mineraalin louhinta ja hyödyntäminen, tuloverotuksen tosiasiallinen taso, tappiollinen väliyhteisö, tappion vähentäminen

S:2.01.02

Suomalainen A Oy omisti välittömästi tai välillisesti Chilessä metallurgiayhtiön, malminetsintäyhtiön sekä kaivosyhtiön. Malminetsintäyhtiön tulot kertyivät kaivos- ja jalostustoiminnasta, jota yhtiö siirtyi hoitamaan mineraalivarannon paikannettuaan. Yhtiöiden toiminta oli sijoittunut Chileen maan kuparivarojen hyödyntämiseksi ja se käsitti kuparin paikantamiseen, louhimiseen ja rikastamiseen perustuvan laajan ja pitkäkestoisen tuotantoprosessin. Näissä olosuhteissa ja väliyhteisölain yleinen tarkoitus huomioon ottaen ei yhtiöiden tuloon sovellettu väliyhteisölakia. Lain soveltamisedellytykset tuli tutkia siinäkin tapauksessa, että ulkomaisen yhtiön sekä asuinvaltioon suoritettava tulovero että Suomen verolain mukaan laskettavan veron määrä oli tuloksen tappiollisuuden vuoksi 0 markkaa. Ulkomaiseen yhtiöön tuli soveltaa väliyhteisölakia, jos asuinvaltion verotuksen taso ei ollut vähintään 3/5 Suomen verotuksen tasosta. Vertailun lähtökohtana otettiin huomioon yhtiön todellinen tappiollinen tulos. Ulkomaisen väliyhteisön tappioita, jotka olivat syntyneet ennen väliyhteisölain voimaantuloa 1.1.1995, ei vähennetty yhteisön tulosta verrattaessa väliyhteisölaissa tarkoitetulla tavalla asuinvaltion ja Suomen verotuksen tosiasiallista tasoa. Suomalaisella osakkaalla ei myöskään ollut oikeutta vähentää mainittuja tappioita siitä tulosta, joka väliyhteisölain perusteella luettiin osakkaan veronalaiseksi tuloksi.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996. Äänestyspäätös.

Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_1_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_2_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_4_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_5_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_8_§
LAINVOIMAINEN