KVL:1995/347

Antopäivä
4.12.1995
Diaarinumero
4720/80/95
maatalouden tuloverotus, sopeutumisvähennys, kuolinpesän oikeus sopeutumisvähennykseen

S:2.06

Puolisot A ja B olivat harjoittaneet yhdessä maataloutta omistamallaan tilalla. Heillä oli ollut 31.12.1993 maatalouteen kohdistuvaa pitkäaikaista velkaa, jonka perusteella heille oli syntynyt oikeus sopeutumisvähennyksen tekemiseen. A oli kuollut maaliskuussa 1995. Kuolinpesä, jonka osakkaina oli B ja puolisoiden kaksi täysi-ikäistä lasta, jatkoi tilalla maatalouden harjoittamista. Kuolinpesällä oli oikeus sopeutumisvähennyksen tekemiseen vuosilta 1995-1999 toimitettavissa verotuksissa.
Verovuodet 1995-1999.

TVL_149_a_§
EI MUUTOSTA KHO 9.7.96 T 2286