KVL:1995/312

Antopäivä
9.11.1995
Diaarinumero
4361/80/95
ulkomaisen väliyhteisön osakkaan verotus, määräämisvalta, tappion vähentäminen

S:2.01.02

A oli vuonna 1992 perustanut X S.A. -nimisen osakeyhtiön, jonka kotipaikka on Luxemburg. X S.A:n toimiala on arvopapereiden omistaminen ja hallinnoiminen. X S.A. on Luxemburgin lainsäädännön tarkoittama holdingyhtiö, johon ei sovelleta Suomen ja Luxemburgin välistä kaksinkertaisen verotuksen estävää verosopimusta. Yhtiön osakekanta on ollut kokonaan A:n omistuksessa yhtiön perustamisesta lähtien. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön tappio 31.12.1994 päättyneeltä tilikaudelta oli noin 2,2 miljoonaa markkaa. X S.A:n verovuonna 1994 syntynyt tappio ei ollut vähennyskelpoinen viiden vuotta 1994 seuraavan verovuoden aikana siitä veronalaisesta tulosta, jonka A:n katsottiin saavan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 4 §:n nojalla X S.A:n omistuksen perusteella, kun laki oli tullut voimaan 1.1.1995 ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa. A:n veronalaista tuloa ei ollut puheena olevan lain mukainen osa X S.A:n tulosta sinä verovuonna, jona A luovutti omistamansa X S.A:n osakkeet.
Verovuosi 1995, verovuosi 1996 ja verovuosi 1997.

Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_1_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_2_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_3_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_4_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_5_§
Laki_ulkomaisten_väliyhteisöjen_osakkaiden_verotuksesta_(1217/94)_8_§
LAINVOIMAINEN