KVL:1995/301

Antopäivä
2.11.1995
Diaarinumero
3258/80/95
elinkeinomenon jaksottaminen, ehdollinen korko, korkomenon jaksottaminen

S:2.04.08.04

A Oy oli vuonna 1994 laskenut liikkeelle pääomamuotoisen optiolainan. Laina oli eräpäivätön. A Oy:llä oli oikeus vuodesta 2004 alkaen milloin tahansa maksaa lainan pääoma maksupäivään kertyvine korkoineen takaisin osittain tai kokonaan. Lainan pääomalle maksettiin vuosina 1994 - 2004 vuosittain jälkikäteen kesäkuussa 8 prosentin vuotuinen korko. Korkoa voitiin maksaa vain siltä osin kuin korko ei ylittänyt maksupäivää edeltävän A Oy:n viimeksi vahvistetun taseen mukaista vapaata omaa pääomaa eikä viimeksi vahvistetun konsernitaseen mukaista voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Katsottiin, että pääomamuotoiselle optiolainalle lainaehtojen mukaan laskettu, tuloslaskelmassa vähennetty ja taseessa pakollisena varauksena esitetty myöhempinä vuosina suoritettava korko oli A Oy:n sen verovuoden kulua, jolta vahvistettiin koronmaksuvelvollisuuden synnyttävä tilinpäätös.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996.

ElinkVL_22_§
ElinkVL_23_§
LAINVOIMAINEN