KVL:1995/304

Antopäivä
6.11.1995
Diaarinumero
4241/80/95
konserniavustukset menoina, menon vähennyskelpoisuus, verosopimuksen syrjintäkielto

S:2.04.05.01.28

Hollantilainen sähkötukkuliiketoimintaa harjoittava A N.V. omisti kokonaan suomalaisen B Oy:n B Oy omisti kokonaisuudessaan suomalaisen D Oy:n osakekannan. D Oy:n oli tarkoitus antaa konserniavustus A N.V:n hollantilaiselle tytäryhtiölle C B.V:lle. Keskusverolautakunta ei pitänyt A N.V:tä ja C B.V:tä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuina yhteisöinä. Muut mainitussa laissa säädetyt edellytykset D Oy:n mahdollisesti antaman avustuksen käsittelemiselle verotuksessa konserniavustuksena olivat hakemuksessa selostetuissa olosuhteissa olemassa. Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja veronkiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen syrjinnän kieltämistä koskevan 26 artiklan 4 kohdan mukaan yritykselle ei saa määrätä muita tai raskaampia veroja taikka verotukseen liittyviä velvoituksia kuin joiden kohteeksi saattaa joutua vastaava yritys, jonka pääoma on välittömästi suomalaisen emoyhtiön tai tämän Suomessa rekisteröidyn tytäryhtiön omistuksessa. Tällaistakin yritystä sitoo konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:ssä oleva konserniavustuksen saajan kotimaisuusehto. Syrjintäkiellolla ei siten ollut vaikutusta hakemuksessa tarkoitetun konserniavustuksen vähennyskelpoisuuteen. Koska C B.V. oli rekisteröity ulkomailla, ei D Oy:n sille mahdollisesti antama konserniavustus ollut vähennyskelpoinen.

L_konserniavustuksesta_verotuksessa_1_§
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_2_§
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_3_§
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_7_§_§_1_kohta
L_konserniavustuksesta_verotuksessa_7_§_2_kohta
Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja veronkiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 26 artiklan 4 kohta
LAINVOIMAINEN