KVL:1994/216

Antopäivä
18.8.1994
Diaarinumero
3961/80/94
tulonhankkimismeno, vahingonkorvaus, työsopimus, kilpailukieltolauseke

S:2.03.04.14

A oli tuomittu Hovioikeuden päätöksellä maksamaan vahingonkorvausta entiselle työnantajalleen työsopimukseen sisältyneen kilpailukieltolausekkeen rikkomisesta 156 775 markkaa 16 prosentin korkoineen sekä korvaamaan oikeudenkäyntikuluja 13 000 markkaa 16 prosentin korkoineen. A oli välittömästi erottuaan entisen työnantajansa palveluksesta siirtynyt toisen saman alan yrityksen toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi. A saattoi vähentää vahingonkorvauksen ja oikeudenkäyntikulut ansiotuloistaan tulonhankkimismenona. Jos A ottaa korvausten maksamiseksi lainaa, lainaa on pidettävä tuloverolain 58 §:n tarkoittamana tulonhankkimisvelkana. Velan korot ovat vähennyskelpoisia A:n pääomatuloista tuloverolain 58 §:n ja 60 §:n tarkoittamalla tavalla. Lainan nostokulut A voi vähentää ansiotuloistaan tulonhankkimiskuluina.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

TVL_29_§_1_mom
TVL_58_§
TVL_60_§
TVL_131_§
TVL_132_§
TVL_133_§
TVL_134_§
LAINVOIMAINEN