KVL:1995/78

Antopäivä
6.3.1995
Diaarinumero
202/80/95
henkilövakuutus, sairauskuluvakuutus, summavakuutus

S:2.03.03.06

A oli ottanut vuonna 1965 henkilövakuutuksen, jossa A oli vakuutettuna sekä korvausten edunsaajana muun muassa työkyvyttömyys- ja sairastumisriskien varalta. A oli työkyvyttömyystapauksissa oikeutettu päivärahaan ja sairaalassaoloajalta kiinteään ennalta sovittuun päiväkorvaukseen, joka ei ollut riippuvainen sairaalan hoitopäivämaksujen suuruudesta. A:n sairaalakuluvakuutuksesta saama kiinteä vakuutuskorvaus sairaalassaolopäiviltä oli veronalaista tuloa siltä osin, kun korvaus ylitti sairaalan hoitopäivämaksut. Työkyvyttömyyspäiväraha oli kokonaisuudessaan A:n veronalaista ansiotuloa, eivätkä veronalaisen tulon määrään vaikuttaneet työkyvyttömyyteen johtaneesta sairaudesta aiheutuneet sairauskustannukset.

TVL_79_§
TVL_80_§_1_kohta
TVL_80_§_5_kohta
LAINVOIMAINEN