KVL:1995/164

Antopäivä
5.6.1995
Diaarinumero
2373/80/95
ennakkoperintä, työsuhteeseen perustuva etuus, matkapuhelin

S:2.03.03.01.03.04

S:2.15.03.01.01.04.03

Elektroniikka-alan yhtiö A antoi kaikkien toimihenkilöidensä käyttöön matkapuhelimen. Katsottiin, että jos A antoi työntekijänsä käyttöön omistamansa matkapuhelinlaitteen ja maksoi kertaluontoisen liittymismaksun ja kausittain laskutettavan perusmaksun sekä peri työntekijältä yksityispuheluiden puhelinmaksut tai työntekijä suoritti yksityispuhelujen puhelinmaksut suoraan operaattorille, työntekijälle ei muodostunut sellaista etua, josta A olisi ollut verovelvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen. Etua ei muodostunut myöskään silloin, jos työntekijä maksoi koko puhelinlaskun ja laskutti työnantajaltaan työpuheluiden osuuden erittelyn mukaan.
Ennakkoperintä ajalla 1.1.1995-31.12.1996.

TVL_29_§_1_mom
EPL_4_§
EPL_8_§
LAINVOIMAINEN