KVL:1995/299

Antopäivä
30.10.1995
Diaarinumero
3776/80/95
tuloverotus, metsäverotuksen siirtymäkausi, lahja, lisäalueen osto, verotusyhtymän osuuden luovutus

S:2.06.06.06

A omisti X-nimisen tilan. Lisäksi hän omisti yhdessä vaimonsa kanssa kolme neljäsosaa verotusyhtymänä käsitellystä Y-nimisestä tilasta. A lahjoitti pojalleen B:lle määräalan omistamastaan X:n tilasta. Koska B sai määräalan vastikkeetta eikä hänellä ollut ennestään omistuksessaan metsää, B:n verotuksessa sovellettiin lahjoittajan valitsemaa pinta-alaperusteista metsäverojärjestelmää. B:n ostettua myöhemmin A:lta loput X-nimisestä tilasta tuli koko metsän verotukseen soveltaa samoja säännöksiä, joita hänen aikaisemmin omistamaansa metsään oli sovellettu. B osti myös vanhempiensa osuudet verotusyhtymänä verotetusta Y-nimisestä tilasta. Tilasta muodostuva yhtymä oli valinnut pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän, jota oli sovellettava huolimatta siitä, että B oli ostanut vanhempiensa osuudet.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996.

TVL_140_§_3_mom
LAINVOIMAINEN