KVL:1994/343

Antopäivä
21.11.1994
Diaarinumero
7090/80/94
metsäverotuksen siirtymäkausi, määräosan luovutus vuosina 1994-2005

S:2.06.06.06

A oli vuonna 1994 tehdyllä kaupalla ostanut isältään puolet maatilasta. Isä oli vuonna 1993 valinnut pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän siirtymäkauden ajaksi. A ei ennestään omistanut metsää. A:n ostettua isältään puolet maatilasta, tilasta muodostui verotusyhtymä, jolle vahvistetaan maatilatalouden tuloverolain 11 §:n mukainen metsätalouden puhdas tulo, josta puolet jaetaan verotettavaksi A:n tulona.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

TVL_15_§_1_mom
TVL_15_§_2_mom
TVL_140_§_3_mom
MaatVL_11_§
EI MUUTOSTA KHO 16.8.95 T 3082