KVL:1994/330

Antopäivä
7.11.1994
Diaarinumero
6597/80/94
omaisuuden luovutusvoitto, metsänhakkuuoikeus, kauppahinnan osa

S:2.06.03.01

Hakijan tarkoituksena oli myydä yli kymmenen vuotta omistamansa maatila veljelleen. Maatilan metsiin sovellettiin maatilatalouden tuloverolain mukaista pinta-alaverotusta. Kauppakirjaluonnoksen mukainen kauppahinta oli 2 470 000 markkaa. Omistus- ja hallintaoikeus myytäviin tiloihin oli tarkoitus siirtyä kauppakirjaluonnoksen mukaisesti ostajalle 1.1.1995. Kauppakirjassa oli lisäksi ehto, että myyjällä oli oikeus hakkauttaa puuta myymiltään tiloilta 600 000 markan edestä 31.12.1995 mennessä. Metsänhakkuuoikeuden arvoa pidettiin osana tilojen kauppahintaa ja se tuli ottaa huomioon luovutusvoittoa laskettaessa. Koska hakija oli kuitenkin omistanut tilat yli kymmen vuotta ja luovutus tapahtui hakijan veljelle, luovutusvoittoa ei pidetty tuloverolain 48 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella veronalaisena tulona.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

TVL_32_§
TVL_37_§
TVL_48_§_1_mom_3_k
LAINVOIMAINEN