KVL:1995/154

Antopäivä
29.5.1995
Diaarinumero
666/80/95
elinkeinoverotus, osakelainaus, osakkeiden luovutus, preemio

S:2.04.04.01

Hakija aikoi ryhtyä harjoittamaan ns. osakelainausta, jolloin osakkeiden omistaja lainasi osakkeitaan määräajaksi lainaksiottajalle, joka saisi osakkeisiin täyden omistus- ja hallintaoikeuden. Lainaksiottaja sitoutuisi palauttamaan vastaavat osakkeet laina-ajan päättyessä. Korvaukseksi lainasta lainaksiottaja maksaisi lainaksiantajalle laina-aikaan sidotun korvauksen (preemion). Lainaksiottaja voisi luovuttaa osakkeet edelleen. Lainaksiantoa oli käsiteltävä verotuksessa luovutuksena. Osakkeiden veronalaisena luovutushintana pidettiin osakkeiden käypää arvoa luovutushetkellä. Lainaksiantajalle syntyi osakkeiden käyvän arvon suuruinen saaminen. Kun osakkeet palautettiin lainaksiantajalle, hänelle katsottiin muodostuvan uusi saanto. Palautettujen osakkeiden hankintamenona pidettiin lainaushetkellä syntyneen saamisen arvoa. Lainaksiottajan verotuksessa lainattujen osakkeiden hankintamenona oli pidettävä niiden käypää arvoa lainaksiottohetkellä. Tätä samaa käypää arvoa pidettiin lainaksiottajan veronalaisena luovutushintana hänen palauttaessaan osakkeet lainaksiantajalle. Lainaksiottajan luovuttaessa lainausaikana osakkeet kolmannelle, hänen veronalaista tuloaan oli osakkeiden luovutushinta. Lainaksiottajan hankkiessa palauttamista varten luovutettuja osakkeita vastaavat osakkeet, näiden osakkeiden hankinnasta johtunut meno oli verotuksessa vähennyskelpoinen hankintameno. Lainauksesta maksettava korvaus oli lainaksiantajan verotuksessa veronalaista tuloa ja lainaksiottajan verotuksessa vähennyskelpoista menoa.
Verovuosi_1995.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_5_§_1_kohta
ElinkVL_7_§
ElinkVL_8_§
EI MUUTOSTA KHO 2.5.96 T 1266