KVL:1995/246

Antopäivä
14.9.1995
Diaarinumero
2862/80/95
elinkeinotulon verotus, keskinäinen kiinteistöyhtiö, käyttöomaisuuden luovutus, henkilökohtaista tuloa vai elinkeinotuloa

S:2.04.04.01.02

S:2.14.04.02.01

A Oy oli emoyhtiönä konsernissa, jonka liikevaihto vuodelta 1994 oli yli 270 miljoonaa markkaa. A Oy omisti Kiinteistö Oy B:n, joka oli ns. keskinäinen kiinteistöyhtiö. A Oy oli omistanut Kiinteistö Oy B:n osakekannan sen perustamisesta 1960-luvulta lähtien. Kiinteistöyhtiön osakkeet olivat jakautuneet siten, että ne oikeuttivat hallitsemaan kiinteistöyhtiön tontilla sijaitsevan vuonna 1966 valmistuneen rakennuksen tiloja kerroksittain eli niin, että yksi osakesarja oikeutti hallitsemaan yhden kerroksen huonetiloja. Rakennus kokonaisuudessaan oli ollut A Oy:n elinkeinotoiminnan käytössä vuoteen 1984 asti. Tämän jälkeen, A Oy:n oman käytön vähetessä ja toiminnan siirtyessä osittain muualle, kiinteistöyhtiön tiloja oli ryhdytty vuokraamaan myös ulkopuolisille. Kiinteistöyhtiön kerrosalasta oli ollut yli puolet konsernin omassa käytössä vielä vuonna 1994. A Oy oli käynyt neuvotteluja Kiinteistö Oy B:n osakekannan myynnistä pankin omistamalle rahoitusyhtiölle. Kun otettiin huomioon ulkopuolisille suuntautuneen vuokraustoiminnan laajuus huoneistoittain ja kiinteistöyhtiön omistaman rakennuksen pitkäaikainen käyttö emoyhtiön elinkeinotoiminnassa, sovellettiin kiinteistöyhtiön osakekannan myyntiin kokonaisuudessaan lakia elinkeinotulon verottamisesta siitä huolimatta, että rakennuksen toinen kerros oli ollut kokonaan vuokrattuna ulkopuolisille vuodesta 1987 lähtien.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996.

ElinkVL_1_§
LAINVOIMAINEN