KVL:1994/303

Antopäivä
17.10.1994
Diaarinumero
6161/80/94
metsäverotus, siirtymäkausi, metsäverojärjestelmän valinta, perintö, kauppa, kuolinpesän tekemän valinnan sitovuus

S:2.06.06

Hakija oli sisarensa kanssa osakkaana kuolinpesässä, joka oli verovuonna 1993 valinnut maatilatalouden tuloverolain mukaisen metsän puhtaan tulon verojärjestelmän (pinta-alaperusteinen verojärjestelmä). Kuolinpesään kuului tila, jossa oli 25 hehtaaria metsää, 4 hehtaaria peltoa ja tilan asuinrakennukset. Hakija osti sisareltaan vuonna 1994 tämän osuuden kuolinpesään kuuluneesta tilasta. Koska hakijalla ei ollut ennestään metsää omistuksessaan, perintönä saatuun metsään oli sovellettava samaa metsäverojärjestelmää, jonka kuolinpesä oli valinnut. Sisarelta ostettuun osuuteen sovellettiin lisäaluetta koskevaa siirtymäsäännöksen kohtaa, jonka mukaan lisäalueeseen sovelletaan samaa verojärjestelmää kuin verovelvollisen aikaisemmin omistamaan metsään. Ostettua osuutta pidettiin lisäalueena perintönä saatuun osuuteen nähden.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

TVL_140_§_(1535/92)
LAINVOIMAINEN