Avainsanat:

KVL:1994/172

Antopäivä
6.6.1994
Diaarinumero
3855/80/94
arvonlisävero, yleishyödyllinen yhteisö, säätiö, ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, liiketulo, oppilastyötulot

S:2.01.03.03
S:2.01.03.03.02
S:2.20.01.01.05
S:2.20.08.06.02

Kaupungin perustama säätiö ylläpiti ammatillista aikuiskoulutuskeskusta, joka harjoitti ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetussa laissa tarkoitettua toimintaa. Säätiön ei tullut suorittaa arvonlisäveroa koulutuspalvelun eikä koulutuksensaajille koulutuksen yhteydessä koulutukseen tavanomaisesti liittyvien tavaroiden ja palvelujen kuten majoituspalvelun myynnistä. Säätiötä oli pidettävä yleishyödyllisenä yhteisönä. Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen metalli-, rakennus-, jalkine- ja sosiaali- ja hoito-osastojen oppilaiden työharjoitteluna suorittamista työsuorituksista saatavat tulot olivat yhteensä noin 1 300 000, oppilasasuntolan majoituspaikkojen vuokrauksesta saatavat tulot noin 60 000 markkaa ja oppilasruokalan vuokrauksesta ulkopuoliselle yrittäjälle saadut tulot yhteensä noin 60 000 markkaa. Tuloja ei pidetty yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloina.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

TVL_22_§
TVL_23_§
Arvonlisäverolaki_4_§
Arvonlisäverolaki_39_§
Arvonlisäverolaki_40_§
LAINVOIMAINEN