Avainsanat:

KVL:1995/237

Antopäivä
7.9.1995
Diaarinumero
1469/80/95
tuloverotus, yleishyödyllinen yhteisö, urheiluseuran jäsenen tekemä työ, yleishyödyllisen yhteisön verovapaa tulo, ennakonpidätys työstä maksettavasta korvauksesta, arvonlisäverotus

S:2.01.03.03
S:2.20

Urheiluseura oli solminut ravitsemusliikkeen kanssa sopimuksen, jonka mukaan seuran jäsenet toimivat kolmena iltana viikossa järjestysmiehinä ravintolan tiloissa. Seura valitsi jäsenistään järjestysmiestyöhön osallistuvat henkilöt eikä ravintolan tiedossa ollut, kuka jäsen kulloinkin oli tehtävän suorittanut. Järjestysmiehiltä ei edellytetty erityistä ammattitaitoa, ainoastaan 18 vuoden ikää. Korvaus maksettiin suoraan seuralle, joka käytti sen seuran yleisiin urheilutoimintaa tukeviin kuluihin. Näissä oloissa korvausta oli pidettävä seuran eikä sen jäsenen tulona. Yhdistyksen saamaa korvausta ei hakemuksessa tarkoitetuissa olosuhteissa toiminnan laatu ja rajoitettu laajuus huomioon ottaen pidetty elinkeinotulona vaan yleishyödyllisen yhteisön verovapaana tulona. Yhdistyksen ei ollut suoritettava arvonlisäveroa järjestysmiestoiminnan perusteella. Koska yhdistyksen saamaa tuloa oli pidettävä sellaisena työstä maksettavana korvauksena, jota ennakkoperintälain 6 §:ssä tarkoitetaan, oli korvauksesta toimitettava ennakonpidätys ellei yhdistystä ollut merkitty ennakkoperintärekisteriin.
Verovuosi_1995.
Arvonlisäverotuksessa ennakkotieto ajalle 1.1.1995-31.12.1996.

TVL_23_§_1_mom
ElinkVL_1_§
EnnakkoperintäL_(1215/94)_6_§
EnnakkoperintäL_(1215/94)_6a_§
Arvonlisäverolaki_4_§
EI MUUTOSTA KHO 9.4.96 T 979