KVL:1995/44

Antopäivä
6.2.1995
Diaarinumero
7552/80/94
ennakkoperintä, talkootyö, tilaushankintapalkkio

S:2.15.03.01.01.10

Aikakauslehtiä kustantava yhtiö järjesti vuodessa 1 - 3 tempausluontoista tilaushankintakampanjaa rekisteröidyille urheiluseuroille. Kunkin tempauksen kesto oli n. 1 - 2 kuukautta. Rekisteröidyt urheiluseurat päättivät milloin ja millä tavoin ne hoitivat tilaushankinnat. Tilaushankintaan osallistui 10 - 1000 urheiluseuran junioria. Urheiluseurat järjestivät tilaushankinnat tapahtuviksi talkootyönä esim. jalkapallo-ottelujen aikana tai toritapahtumina. Aikakauslehtiä kustantava yhtiö ei tiennyt, ketkä yhdistysten jäsenet suorittivat tilaushankintaa. Yhtiö ei millään tavalla johtanut tai valvonut yksittäisten tilaushankkijoiden tai urheiluseurojen tilaushankintaa. Korvaus tilaushankinnasta tilitettiin urheiluseuroille eikä urheiluseurojen jäsenillä ollut tietoa suoritusten määristä. Yhtiö ei maksanut mitään palkkioita yhdistysten jäsenille. Yhtiön rekisteröidyille urheiluseuroille maksamia suorituksia ei pidetty EPL 4 §:ssä tarkoitettuna palkkana, vaan niitä pidettiin EPL 6 §:ssä tarkoitettuina palkkioina tai korvauksena talkootyöstä. Yhtiö ei ollut velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä tilaushankintapalkkioista, jotka se suoritti rekisteröidyille urheiluseuroille. Yhtiön oli kuitenkin toimitettava ennakonpidätys 1.3.1995 ja sen jälkeen maksetuista suorituksista, ellei suorituksensaaja ollut merkitty ennakkoperintäverorekisteriin.
Verovuosi_1995.

EnnakkoperintäL_(1549/92)_4_§
EnnakkoperintäL_(670/76)_6_§
L_ennakkoperintälain_muuttamisesta_(1215/94)_4_§
L_ennakkoperintälain_muuttamisesta_(1215/94)_6_§
L_ennakkoperintälain_muuttamisesta_(1215/94)_6a_§
LAINVOIMAINEN