Avainsanat:

KVL:1995/223

Antopäivä
24.8.1995
Diaarinumero
1995/80/95
arvonlisäverotus, alkutuottaja, veron peruste, arvonalennuskorvaus, pohjoinen tuki, maatalouden tuloverotus, maatalouden veronalainen tulo

S:2.20
S:2.06.03.02

Valtioneuvoston päätöksen (1592/94) perusteella maksettavaa maatilavarastojen arvonalennuskorvausta oli pidettävä Euroopan Unionin jäsenyyteen liittyvän siirtymävaiheen tukena, jota ei arvonlisäverotuksessa lueta veron perusteeseen. Arvonalennuskorvaus mahdollisine korkoineen oli maatalouden veronalaista tuloa. Valtioneuvoston päätöksen (413/95) perusteella maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavaa pohjoista tukea ei pysyvänä yleistukena ollut luettava arvonlisäveron perusteeseen.
Verovuosi_1995.
Arvonlisäverotuksessa ennakkotieto ajalle 1.1.1995-31.12.1995. Äänestys 4-4.

Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom
MVL_4_§_1_mom
MVL_5_§_1_mom_1_ja_4_kohta
EI MUUTOSTA KHO 9.5.96 T 1326 ATK-B