Avainsanat:

KVL:1995/184

Antopäivä
19.6.1995
Diaarinumero
1219/80/95
arvonlisäverotus, alkutuottaja, veron peruste, siirtymäkauden tuki, arvonalennuskorvaus, maatalouden tuloverotus, arvonalennuskorvauksen jaksottaminen

S:2.20
S:2.06.05.01.02.01

Porsastuotantoa harjoittavalle maatalouden harjoittajalle maksettavaa tuotantotukea (VNp 1258/94), eläinkohtaista tukea (VNp 1258/94, 412/95) ja arvonalennuskorvausta (VNp 1592/94) oli pidettävä Euroopan Unionin jäsenyyteen liittyvän siirtymävaiheen tukina, joita ei arvonlisäverotuksessa lueta veron perusteeseen. Koska arvonalennuskorvaus oli katsottava eläinpääoman alentamisesta suoritettavaksi korvaukseksi, sitä pidettiin tuloverotuksessa eläimen luovutushintaan rinnastettavana suorituksena. Jos verovelvollinen luopui kotieläintaloudesta tai luovutti olennaisen osan kotieläimistä vuoden 1995 aikana, arvonalennuskorvaukseen voitiin soveltaa eläinten luovutushintojen jaksotusta koskevaa MVL 5 §:n 1 momentin 1 kohdan säännöstä.
Verovuosi_1995. Arvonlisäverotuksessa ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1995. Äänestys 7-2.

Arvonlisäverolaki_79_§_1_mom_(1486/94)
Maatilatalouden_tuloverolaki_5_§_1_mom_1_kohta
EI MUUTOSTA KHO 14.5.96 T 1400 ATK-B