KVL:1994/111

Antopäivä
2.5.1994
Diaarinumero
1580/80/94
maatilatalouden tuloverotus, jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus, maatalouden varat, maatalouteen kohdistuva velka, maatilan nettovarallisuus, maatalouden käytössä oleva kiinteistö, syytinkivelvoite, asuinrakennus

S:2.03.01.02
S:2.03.03.10
S:2.06.04.04.02
S:2.06.04.17
S:2.10.05.04
S:2.10.06.01

Maanviljelijä A:n syytinkivelvoitteensa täyttämiseksi rakentaman ja vanhemmilleen asumiskäyttöön luovuttaman maatilalla sijaitsevan asuinrakennuksen katsottiin olevan yksityiskäytössä, eikä sen siten katsottu kuuluvan maatalouden varoihin. Kyseiseen asuinrakennukseen kohdistuva kiinteistövero ei ollut maatalouden vähennyskelpoinen meno. Syytinkivelvoitteen pääomitetusta arvosta oli maatalouteen kohdistuvaa velkaa se osa, joka vastasi maatalouteen kuuluvan varallisuuden arvoa tilakaupalla, jonka ehtona syytinkivelvoite oli, luovutetun omaisuuden koko arvosta.
Verovuosi_1993.

TVL_38_§
TVL_41_§
TVL_149_§
MaatVL_6_§_13_kohta
LAINVOIMAINEN