KVL:1993/310

Antopäivä
11.11.1993
Diaarinumero
8601/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, asuntovelka, velan käyttötarkoitus, menetetty lainapääoma

S:2.08.01.01.03.04

A:n tarkoituksena oli ollut vaihtaa asuntoa ja hän oli 5.5.1989 ostanut Asunto Oy X:n osakkeet 440 000 markalla. A:n tarkoituksena oli ollut myydä vuoteen 1989 saakka vakituisena asuntonaan käyttämänsä Asunto Oy Y:n osakkeet välittömästi. A oli kuitenkin saanut Asunto Oy Y:n osakkeet myytyä vasta 7.8.1990 330 000 markalla. A oli asuntojen hintojen vaihtelun ja korkean korkokannan vuoksi joutunut rahoitusvaikeuksiin siten, että A oli 12.6.1992 joutunut myymään myös Asunto Oy X:n osakkeet 350 000 markalla. A:lle oli jäänyt edellä mainittujen asunto-osakkeiden hankintaan otettuja lainoja yli 220 000 markkaa, joista korkomenot olivat noin 21 600 markkaa vuonna 1993 ja 17 100 markkaa vuonna 1994. Lisäksi A oli joutunut ottamaan edellä mainittujen lainojen maksua varten velkaa, joiden korkomenot olivat noin 9 400 markkaa vuonna 1993 ja 6 400 markkaa vuonna 1994. Kun edellä mainittujen velkojen käyttötarkoitus ei ollut muuttunut velkojen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, edellä mainitut velat katsottiin A:n asuntoveloiksi, joista aiheutuvat korot A sai vähentää asuntovelan korkoina.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_58_§_1_mom_1_kohta
TVL_60_§
TVL_124_§_2_mom
TVL_131_§_1_mom
TVL_132_§
TVL_133_§
LAINVOIMAINEN