KVL:1993/308

Antopäivä
11.11.1993
Diaarinumero
10959/11/98/93
osinkotulo, osingon pääomatulo-osuus, minkä hetken osakeomistus ratkaisee osingon pääomatuloosuuden, osakkeiden luovutuksesta saatava voitto

S:2.03.03.15

S:2.03.03.15.01

S:2.14.04.02.01

X omisti konsernin emoyhtiö A Oy:n osakekannan kokonaan. A Oy omisti konserniin kuuluvien yhtiöiden osakekannat kokonaan lukuunottamatta B Oy:n ja C Oy:n osakekantoja. Ulkopuoliset tahot omistivat 45 prosenttia B Oy:n osakekannasta ja X omisti 9,99 prosenttia C Oy:n osakekannasta. C Oy jakoi ennen vuoden 1993 loppua osinkoa 31.12.1992 päättyneeltä tilikaudelta. Osingonjaon jälkeen X aikoi myydä omistamansa C Oy:n osakkeet A Oy:lle. Jos X myy omistamansa C Oy:n osakkeet ennen 31.12.1993, hänen C Oy:n tilikaudelta 1.1. - 31.12.1992 vuonna 1993 nostamansa osingot ja niihin liittyvät yhtiöveron hyvitykset katsottiin hänen pääomatulokseen siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeiden varallisuusverolaissa tarkoitetulle matemaattiselle arvolle 31.12.1992 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella laskettua 15 prosentin vuotuista tuottoa. Jos X myy omistamansa C Oy:n osakkeet A Oy:lle, osakkeiden luovutuksesta saatava voitto on X:n veronalaista pääomatuloa siten kuin tuloverolaissa säädetään.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_32_§
TVL_42_§_1_mom
TVL_45_§_1_mom
TVL_46_§_1_mom
VVL_9_§_1_mom
VVL_27_§_1_mom
VVL_41_§
LOAVMp(1554/92)_1_§
LOAVMp(1554/92)_2_§
LOAVMp(1554/92)_3_§
LOAVMp(1554/92)_4_§
LAINVOIMAINEN