Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:1993/359

Antopäivä
20.12.1993
Diaarinumero
12837/11/98/93
metsätalouden pääomatulo, hankintakauppa, ansiotulo-osuus, maatalouden tulo, hake

S:2.03.01.02

S:2.06.03.01.08

S:2.06.06.03

S:2.06.06.06

Maanviljelijä A toimitti X:n kunnan kanssa tekemänsä lämmöntoimitussopimuksen perusteella tilansa metsästä otetusta puusta valmistettua haketta kunnan koululle. Sopimukseen sisältyi myös lämmityslaitteiden hoito, huolto ja siivous sekä varallaolo ns. robottipuhelimen avulla. Kunnan maksama korvaus perustui kunnan kaukolämpölaitoksen hinnoitteluun. A:n saama tulo oli metsätalouden pääomatuloa siltä osin kuin tulo ei kohdistunut hankintatyöhön tai hoito-, huolto-, siivous- ja varallaolotyöhön. Ansiotuloksi katsottavaa hankintatyötä oli hakkeen valmistukseen ja kuljetukseen kohdistunut osuus tulosta. Hoito-, huolto-, siivous- ja varallaolotyöhön kohdistunut osuus tulosta oli luettava maatalouden tuloon. Hakkeen valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutuneet menot olivat metsätalouden pääomatulon hankkimisesta johtuvia.
Verovuosi_1993.

TVL_32_§
TVL_43_§_1_mom
TVL_54_§
TVL_63_§
MaatVL_5_§_1_mom_6_kohta
EI MUUTOSTA KHO 20.6.94 T 2896

Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.1993