KVL:1993/309

Antopäivä
11.11.1993
Diaarinumero
8586/11/98/93
osinkotulo, osingon päomatulo-osuus, kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, verovuotta edeltävän verovuoden tilinpäätös, yhtiökokouksen osingonjakopäätös, toimintamuodon muutos, nettovarallisuuden laskentaperusteet

S:2.03.01.02

S:2.03.03.15

S:2.03.03.15.01

S:2.03.03.15.04

S:2.04.13.04.03

Insinööritoimisto X Ky oli 30.11.1992 muutettu AKYL:n (389/88) mukaisesti tasejatkuvuutta noudattaen osakeyhtiöksi. Yhtiön 1.1.1992 alkanut tilikausi oli jatkettu päättymään 30.6.1993. Insinööritoimisto X Oy jakoi 30.6.1993 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa joko siten, että a) osingosta päätettiin syksyllä 1993 ja osinko oli välittömästi nostettavissa tai b) osingosta päätettiin syksyllä 1993 siten, että osinko oli nostettavissa vasta vuonna 1994. a) Yhtiön pääosakkaan A:n saama osinkotulo, joka oli A:n nostettavissa vuonna 1993, ja siihen liittyvä yhtiöveron hyvitys, katsottiin A:n pääomatuloksi siihen määrään, joka vastaa X Oy:n osakkeiden varallisuusverolaissa (1537/92) tarkoitetulle 31.12.1991 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella määrätylle matemaattiselle arvolle laskettua 15 prosentin vuotuista tuottoa. X Oy:n nettovarallisuus lasketaan toimintamuodon muutoksessa siirtyvästä toiminnasta laaditun viimeisen tilinpäätöksen perusteella. Osinkotulon pääomatulo-osuutta laskettaessa nettovarallisuus lasketaan osakeyhtiötä koskevia laskentaperiaatteita noudattaen. b) Osakas A:n saama osinkotulo, joka oli A:n nostettavissa vuonna 1994, ja siihen liittyvä yhtiöveron hyvitys, katsottiin A:n pääomatuloksi siihen määrään, joka vastaa X Oy:n osakkeiden varallisuusverolaissa tarkoitetulle 30.6.1993 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella määrätylle matemaattiselle arvolle laskettua 15 prosentin vuotuista tuottoa. Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_42_§_1_mom
TVL_110_§
VVL_27_§_1_mom
LOAVMp_1_§
LOAVMp_3_§
LOAVMp_4_§
LOAVMp_12_§
LAINVOIMAINEN