KVL:1994/141

Antopäivä
23.5.1994
Diaarinumero
2877/80/94
henkilökohtaisen tulon veronalaisuus, vakuutussuoritus, henkivakuutus, muu henkilövakuutus, pääomatulo, ansiotulo, kertakorvaus, velan lyhennykset ja korot kattava määräaikainen korvaus

S:2.03.01.01

S:2.03.01.02

S:2.03.03.07

S:2.03.03.09.03

A:n tarkoituksena oli ottaa vakuutus, jonka tarkoituksena on luoton maksun turvaaminen. Vakuutus voidaan myydä joko sisältyen rahalaitoksen antaman lainan kustannuksiin taikka erillisenä rahalaitoksen antamaan lainaan liittyvänä vakuutuksena, jolloin vakuutusmaksu peritään velalliselta erikseen. Vakuutuksen perusteella A:n kuolemantapauksen johdosta maksettavaa kertakorvausta pidettiin TVL 36 § 1 kohdassa tarkoitetuille lähiomaisille verovapaana tulona ja muille edunsaajille pääomatulona. Korkeintaan kahdentoista kuukauden lyhennykset ja koronmaksut kattavaa korvausta, joka suoritetaan tapaturmasta tai sairaudesta aiheutuvan työkyvyttömyyden, sairaalahoidon taikka työttömyyden johdosta, pidettiin A:n ansiotulona, siitä riippumatta maksetaanko korvaus A:lle vai rahalaitokselle.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

TVL_34_§_1_mom
TVL_36_§_1_kohta
TVL_79_§_1_mom
LAINVOIMAINEN