KVL:1994/140

Antopäivä
23.5.1994
Diaarinumero
10961/11/98/93
osittain verovapaa luovutusvoitto, käyttöoikeuden rajoitus, lunastus, suojelukorvaus

S:2.03.01.02

S:2.03.03.20

Verotusyhtymä sai koskiensuojelulain 835/87) nojalla korvausta sen johdosta, että osa Kemijoen vesistöä oli rauhoitettu siten, että uusien voimalaitosten rakentamiseen ei saanut myöntää lupaa. Käyttöoikeuden rajoituksesta suoritettavaa korvausta pidettiin yhtymän osakkaiden tuloverolain 49 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna osittain verovapaana luovutusvoittona. Luovutusvoiton veronalaista määrää laskettaessa luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 prosenttia.
Verovuosi_1993.

TVL_15_1_mom
TVL_49_§_1_kohta
LAINVOIMAINEN