KVL:1993/353

Antopäivä
16.12.1993
Diaarinumero
11235/11/98/93
elinkeinotulon verotus, vaihto-omaisuuden aikarajat, omaisuuden luovuttamisajankohta, varastointi asiakkaan tiloissa

S:2.04.03.03

S:2.04.03.03.1

Paperikoneviiroja ja -huopia valmistavan A Oy:n ja asiakasyritysten kesken oli sovittu, että asiakasyritys luovuttaa A Oy:lle varastointitilat, joihin A Oy toimittaa tuotteen sovittuna valmistuspäivänä säilytettäväksi A Oy:n lukuun, kunnes tuotteet erikseen luovutetaan asiakkaalle. Toimitetut kudokset jäävät A Oy:n omistukseen ja A Oy vastaa niiden palovakuutuksesta. A Oy:llä oli oikeus inventoida varasto ilman eri ilmoitusta omalla kustannuksellaan. Tehdyn sopimuksen mukaan varastossa olevat tuotteet katsottiin luovutetuiksi asiakkaalle, kun ne otetaan varastosta käyttöön. Omistusoikeus ja mahdollinen vahinkoriski siirtyy käyttöönottohetkellä. A Oy:n lukuun pidettävät varastot ovat asiakkaan varastoista erillään. Kun A Oy:n toimittamia tuotteita varastoidaan A Oy:n lukuun ja varastoitavia eriä pidetään asiakkaan varastoista erillään ja kun varastointi perustui alalla syntyneeseen kauppatapaan, asiakastehtaan varastoissa A Oy:n lukuun varastoitavia eriä pidettiin A Oy:n vaihto-omaisuutena.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

ElinkVL_10_§
ElinkVL_13_§
EI MUUTOSTA KHO 20.6.94 T 2898 ATK