KVL:1993/272

Antopäivä
11.10.1993
Diaarinumero
7594/11/98/93
ennakkoperintä, itsenäiselle yrittäjälle maksettu korvaus, työnantajan maksama palkka, entinen työntekijä, päiväkoti

S:2.15.03

S:2.15.03.01.01.06

S:2.15.04.01

X:n kunta oli päättänyt lakkauttaa Z:n ja Y:n päiväkodit kunnallisena toimintana. Tämän vuoksi X:n kunta oli irtisanonut työntekijänsä mm. lastentarhanopettaja A:n ja keittiöapulainen B:n 1.1.1994 lukien. A:n tai hänen perustamansa osakeyhtiön tarkoituksena oli perustaa Z:n päiväkotiin 20 paikkainen lastentarha, jossa tulisi työskentelemään A:n lisäksi 2 kunnan entistä työntekijää. B:n tarkoituksena oli perustaa osuuskunta, jonka tarkoituksena oli harjoittaa päivähoitotoimintaa Y:n 20 paikkaisessa päiväkodissa. Osuuskunnan palvelukseen tulisi 3 työntekijää. Kunnan entisten työntekijöiden ohella osuuskunnan jäseniksi tulisivat myös hoitolasten vanhemmat. Hoitomaksujen arveltiin olevan noin 2 000 markkaa kuukaudessa lasta kohden. Jos X:n kunta antaa Z:n ja Y:n päiväkotikiinteistöt kalustoineen ja tarpeistoineen korvauksetta tai käypää korvausta alempaa korvausta vastaan A:n tai tämän perustaman yhteisön tai B:n perustaman osuuskunnan käyttöön ja jos kunta sitoutui ostamaan enintään 10 hoitopaikkaa 20 hoitopaikasta, X:n kunta ei ollut velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä A:lle tai hänen perustamalleen yhteisölle maksamistaan suorituksista eikä B:n perustamalle osuuskunnalle maksamistaan suorituksista.
Verovuosi_1994.

EnnakkoperintäL_4_§
LAINVOIMAINEN