KVL:1993/200

Antopäivä
12.8.1993
Diaarinumero
6197/11/98/93
ennakkoperintä, toimihenkilövakuutus, työnantajan maksamat vakuutusmaksut, säästöhenkivakuutus, kuolemanvaravakuutus

S:2.15.03.01

S:2.15.03.01.01

S:2.15.03.01.01.04.02

X Oy aikoi ottaa palveluksessaan olevalle osastopäällikkö A:lle toimihenkilövakuutukseksi kutsutun 200 000 markan määräisen henkivakuutuksen. Vakuutussopimukseen sisältyi 200 000 markan määräinen säästöhenkivakuutus ja siihen liittyvä 200 000 määräinen kuolemanvaravakuutus. Toimihenkilövakuutuksen katsottiin muodostavan kokonaisuuden, joka käsittää säästö- ja henkivakuutuksen. Sanotusta vakuutuksesta suoritettavia vakuutusmaksuja oli kokonaisuudessaan pidettävä TVL 68 §:n 1 momentissa tarkoitettuina vakuutusmaksuina, jotka olivat A:n veronalaista ansiotuloa ja josta X Oy oli velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen. Verovuosi_1993.

EnnakkoperintäL_4_§
EnnakkoperintäL_10_1_§
TVL_34_§_1_mom
TVL_34_§_2_mom_2_kohta
TVL_34_§_3_mom
TVL_35_§
TVL_68_§_1_mom
KUMOTTU KHO 6.4.94 T 1343 ATK-B