KVL:1994/41

Antopäivä
17.2.1994
Diaarinumero
13933/11/98/93
tuotannollisten investointien  veronhuojennukset, väliaikaisesti korotetut poistot, työpajan käsite, kasvihuone, pakkaamo

S:2.11.13

X Oy on kasvihuoneyritys, joka tuottaa kasvihuonekurkkua. X Oy:n tilikausi on 1.3. - 28.2. X Oy oli aloittanut uuden kasvihuoneen rakentamisen vuonna 1993 ja kasvihuone oli otettu käyttöön vuosien 1993 ja 1994 vaihteessa. X Oy:n kasvihuoneiden lähellä oli kurkkujen pakkaamotila, kylmätilat ja sosiaalitilojen yhteydessä oleva toimisto. Kasvihuoneiden läheisyyteen X Oy aikoi rakentaa vuonna 1994 huoltorakennuksen. Kaikkiin näihin tiloihin X Oy aikoi vuonna 1994 sijoittaa yritystoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita. X Oy sai verotuksessa tehdä tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain (462/93) mukaiset poistot vuonna 1994 käyttöön ottamiensa pakkaamotiloihin sijoitettujen yritystoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden poistamatta olevista hankintamenoista. X Oy ei voinut tehdä sanotun lain mukaisia poistoja uuden kasvihuoneen hankintamenosta eikä kasvihuoneeseen, uuteen huoltorakennukseen, sosiaalitilojen yhteydessä olevaan toimistoon tai kylmiöön sijoitettavien koneiden ja laitteiden hankintamenoista. Vain pakkaamoa pidettiin lain (462/93) tarkoittamana työpajana.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

L_tuotannollisten_investointien_väliakaisesti_korotetuista_poistoista_1_§
L_tuotannollisten_investointien_väliakaisesti_korotetuista_poistoista_2_§
L_tuotannollisten_investointien_väliakaisesti_korotetuista_poistoista_3_§
L_tuotannollisten_investointien_väliakaisesti_korotetuista_poistoista_5_§
L_tuotannollisten_investointien_väliakaisesti_korotetuista_poistoista_6_§
EI MUUTOSTA KHO 18.11.94 T 5694 ATK-B