KVL:1994/76

Antopäivä
14.3.1994
Diaarinumero
14277/11/98/93
yhtiöveron hyvitys, yhtiön verotus, omistajanvaihdos, veroylijäämän syntymisvuosi, veroylijäämän käyttö

S:2.12.05

A Oy:llä oli tilikauden 1.9.1992 - 31.8.1993 päättyessä 214 870 markkaa vapaata omaa pääomaa ja 50 562 markkaa käyttämättömiä veroylijäämiä. A Oy:n tarkoituksena on muuttaa yhtiöjärjestystään siten, että seuraava tilikausi päättyy 31.3.1994. A Oy:n 15 osakkeen osakekannasta vaihtaa 7 osaketta omistajaa tilikaudella 1.9.1993 - 31.3.1994 ja 8 osaketta tilikaudella 1.4.1994 - 31.3.1995. A Oy jakaa vuodelta 1993 osinkona koko vapaan pääomansa 214 870 markkaa. Jos A Oy:llä olevat käyttämättömät veroylijäämät käytetään verovuonna 1993, veroylijäämien käyttövuoden jälkeen tapahtuvilla omistajanvaihdoksilla ei ole vaikutusta sanottujen veroylijäämien käyttöön. Jos A Oy jakaa verovuosien 1994 ja 1995 kaiken voiton osinkoina, laskettaessa onko A Oy:n vero tuloveron vähimmäismäärän suuruinen, otetaan kyseisen verovuoden vertailuvero huomioon rajoituksetta, koska yhtiön oikeutta verovuoden vertailuveron huomioon ottamiseen ei ole rajoitettu. Jos A Oy ei jaa verovuosien 1994 ja 1995 kaikkea voittoa osinkoina ja jos A Oy:lle syntyy näinä vuosina veroylijäämiä, A Oy ei voi ottaa huomioon näitä veroylijäämiä vertailuveron lisäyksinä myöhempinä vuosina, koska yli puolet A Oy:n osakkeista on vaihtanut omistajaa veroylijäämän syntyvuonna tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin kautta.
Verovuosi_1993, verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

L_yhtiöveron_hyvityksestä_6_§_1_mom
L_yhtiöveron_hyvityksestä_7_§
L_yhtiöveron_hyvityksestä_8_§
LAINVOIMAINEN